FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

केपिलासगढी गाउँपालिका, बाक्सिला खोटाङको बिज्ञापन नं. (१५-२०७८/७९) प्रशासन सेवा करार, कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

हेल्थ असिस्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मिति २०७८ माघ २५ गते सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा (करार), सहायक पाँचौ हेल्थ असिस्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको तथा अन्तर्वार्ताको समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

यस कार्यालयको लागि विभिन्न पदहरुमा सेवा करारम कर्मचारी पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका  इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले मिति २०७८ माघ २४ गते कार्यालय समयभित्र दरखास्त दिन हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Invitation for Bids

Invitation for Bids

Pages