FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य तर्फका सहायक स्तरका स्थायी कर्मचारीहरुले भर्ने का.स.मु. फारम ८०/८१ 07/08/2024 - 16:52 PDF icon Image (388).pdf
स्वास्थ्य तर्फका अधिकृत स्तरका स्थायी कर्मचारीहरुले भर्ने का.स.मु. फारम ८०/८१ 07/08/2024 - 16:49 PDF icon Image (386).pdf
स्थायी कर्मचारीहरुले भर्ने का.स.मु फारम ८०/८१ 07/08/2024 - 16:48 PDF icon Image (383) (1).pdf
सम्पत्ति विवरण बुझाउने फारम ८०/८१ 07/08/2024 - 15:04 PDF icon Sampati_Form सम्पत्ती विवरण फारम.pdf
केपिलासगढी गाउँपालिका अन्तर्गत करार सेवाका कर्मचारीहरुले भर्ने का.स.मु फारम ८०/८१ 07/08/2024 - 15:01 PDF icon करार सेवाको कासमु.pdf
अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि निवेदन को ढाँचा ८०/८१ 03/25/2024 - 11:22 PDF icon अपांगता परिचयपत्रका लागि निवेदनको ढाँचा.pdf
महिला सहकारी वा समूहले स्थानीय तहमा पेश गर्ने प्रस्ताव फारम ७९-८० 04/20/2023 - 11:26 PDF icon महिला सहकारी वा समूहले स्थानीय तहमा पेश गर्ने प्रस्ताव फारम.pdf
प्रस्ताव पेश गर्ने ढांचा ७९-८० 04/20/2023 - 11:24 PDF icon प्रस्ताव पेश गर्ने प्रस्तावना ढांचा.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्रको लागि निवेदन फारम ७९-८० 04/03/2023 - 13:08 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्रको लागि निवेदन.pdf
तोरी खेति कृषक फर्म ७९-८० 11/03/2022 - 17:22 PDF icon तोरी खेति कृषक फर्म.pdf

Pages