FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

केपिलासगढी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित बाक्सिला बजारमा लाग्ने साप्ताहिक हाटबजारको कर संकलन वार्षिक (ठेक्का) मा लगाउने सम्बन्धी सूचना !!!

७९-८० 07/02/2023 - 17:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७९-८० 01/18/2023 - 13:38

खाता परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा

७९-८० 01/10/2023 - 12:55

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना!!!

७९-८० 12/09/2022 - 14:20

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/०७९ 05/24/2022 - 16:49

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/०७९ 04/13/2022 - 16:39

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/०७९ 04/12/2022 - 17:34

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशन मिति :२०७८।१२।१४)

२०७८/०७९ 03/28/2022 - 17:44 PDF icon aa.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन मिति :२०७८।१२।०९)

२०७८/०७९ 03/23/2022 - 17:23 PDF icon bb.pdf

Invitation For Bids (Sealed Quotation)

२०७८/०७९ 03/18/2022 - 13:02

Pages