FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

नाम पद ईमेल फोन नं
समिर राई
गाउँपालिका अध्यक्ष
samairrai2003@gmail.com 9842952284
गुरुराज राई
गाउँपालिका उपाध्यक्ष
gururai544@gmail.com 9841218585
निरकुमार राई
वार्ड अध्यक्ष
9844107753
मिलन कुमार राई
वार्ड अध्यक्ष
9860961789
तुला राम राई
वार्ड अध्यक्ष
9843881073
खड्ग बहादुर तामाङ
वार्ड अध्यक्ष
9860791508
हिमाल भक्त राई
वार्ड अध्यक्ष
9860791532
गोपाल राई
वार्ड अध्यक्ष
9748469501
तेज कुमार राई
वार्ड अध्यक्ष
9866556166