FAQs Complain Problems

केपिलासगढी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित बाक्सिला बजारमा लाग्ने साप्ताहिक हाटबजारको कर संकलन वार्षिक (ठेक्का) मा लगाउने सम्बन्धी सूचना !!!

केपिलासगढी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित बाक्सिला बजारमा लाग्ने साप्ताहिक हाटबजारको कर संकलन वार्षिक (ठेक्का) मा लगाउने सम्बन्धी सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: